Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο

Το ακτινοδιαγνωστικό διαθέτει σύγχρονο Μαγνητικό Τομογράφο με τη δυνατότητα απεικόνισης εξετάσεων ρουτίνας αλλά και εξειδικευμένων εξετάσεων όπως φασματοσκοπία, αγγειογραφίες, πολυφασικές σαρώσεις οργάνων και τεχνικές διάχυσης και αιμάτωσης.

Αξονικό Τομογράφο με 32 σειρές ανιχνευτών για την άμεση (ταχύτατη) απεικόνιση όλων των ανατομικών περιοχών.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός σε συνδυασμό με τα πολλαπλά εργαλεία επεξεργασίας μας δίνουν τη δυνατότητα της εικονικής ενδοσκόπησης του πεπτικού σωλήνα, της απεικόνισης στεφανιαίων αγγείων αλλά και τρισδιάστατης απεικόνισης όλων των οργάνων.

Σύστημα υπερήχων που παράγει εικόνες υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας και επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο οργάνων και αγγείων του σώματος και με δυνατότητα εφαρμογής της τεχνικής της ελαστογραφίας.

Ψηφιακό και ψηφιοποιημένο ακτινολογικό με τη δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης ακόμη και σε κλινήρης ασθενείς με φορητό και ένα ακτινοσκοπικό τύπου C - ARM ακτινολογικό σύστημα.

Ακτινοσκοπικό σύστημα για ειδικές απεικονιστικές (βαριούχο γεύμα, βαριούχος υποκλυσμός, διάβαση λεπτού εντέρου, ενδοφλέβια πυελογραφία) και επεμβατικές πράξεις.

Ιδιαίτερης αξίας αποτελεί ο "αξονικός των χειρουργείων", το νέο χειρουργικό σύστημα απεικόνισης O-arm, μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το παραπάνω σύστημα με τον οδηγό πλοήγησης που διαθέτει, καθοδηγεί τους χειρουργούς σε εξειδικευμένες χειρουργικές πράξεις.