Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Η Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της Animus Κυανούς Σταυρός διαθέτει 5 πλήρως εξοπλισμένες κλίνες που λειτουργούν σε ενιαίο, άνετο και λειτουργικό χώρο, καθώς και 2 κλίνες απομόνωσης (BOX) και προσφέρει υψηλού επιπέδου φροντίδα υγείας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς.

Πρόκειται για πολυδύναμη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, με κάλυψη όλο το 24ωρο, εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα και στελεχωμένη με άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει συνεχής κάλυψη από εργαστήριο Αιματολογικό-Βιοχημικό-Μικροβιολογικό και Ακτινοδιαγνωστικό (Ακτινολογικό, Υπερήχων, Αξονικό-Μαγνητικό τομογράφο) καθώς και από διάφορες ιατρικές ειδικότητες.

Για την βέλτιστη νοσηλεία των ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας παρέχονται υπηρεσίες με σκοπό την καθημερινή παρακολούθηση και φροντίδα τους έως την αποκατάσταση της υγείας τους.

Η Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής παρέχει:

 • Περιποίηση ασθενούς επί κλίνης
 • Νοσηλευτική φροντίδα και παρακολούθηση παθολογικών, χειρουργικών και νευροχειρουργικών περιστατικών
 • Χορήγηση φαρμάκων
 • Monitoring ζωτικών σημείων και Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Χορήγηση ινοτρόπων, αγγειοσυσπαστικών, αγγειοδιασταλτικών και κατασταλτικών φαρμάκων που χρήζουν monitoring
 • Διασωλήνωση
 • Μηχανικός αερισμός
 • Μη επεμβατικός αερισμός
 • Συγχρονισμένη καρδιομετατροπή
 • Διενέργεια τραχειοστομίας
 • Εξωνεφρική κάθαρση
 • Τοποθέτηση billau
 • Εντερική σίτιση μέσω νηστιδικού ή ρινονηστιδικού καθετήρα
 • Λήψη αερίων αίματος και άμεση ανάλυση αυτών
 • Μέτρηση ACT, τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα,τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα για monitoring ΑΠ, θρομβόλυση, ανάταξη.

Ενημέρωση για την υγεία του ασθενή - Επισκεπτήριο

Ο γιατρός και ο υπεύθυνος νοσηλευτής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας είναι τα πλέον αρμόδια άτομα για την ενημέρωση της πορείας του ασθενή τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και στο οικογενειακό του περιβάλλον κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Η ενημέρωση γίνεται μόνο σε συγγενείς Α’ βαθμού, συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και όχι τηλεφωνικώς. Οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία από το οικείο περιβάλλον του ασθενή είναι ευπρόσδεκτη, εφόσον αφορά επείγον περιστατικό και μόνο.

Οι ώρες επισκεπτηρίου είναι καθημερινά στις 14:30- 15:00. Η παραμονή των επισκεπτών δεν θα υπερβαίνει τα 5 λεπτά. Το επισκεπτήριο επιτρέπεται με στόχο την ενίσχυση της ψυχολογίας των ασθενών με απαραίτητη προϋπόθεση το σεβασμό της νοσηλείας τους. Απαγορεύεται η είσοδος στη Μονάδα για παιδιά κάτω των 14 ετών. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά τροφίμων στον νοσηλευόμενο.

Για την είσοδο στο θάλαμο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας απαιτείται η κάλυψη των ενδυμάτων με ειδική στολή και ποδονάρια αντίστοιχα ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων στους ασθενείς, τα οποία παρέχονται από το νοσηλευτικό ανθρώπινο δυναμικό της Μονάδας. Επίσης, δεν επιτρέπεται στη Μονάδα η επίσκεψη ατόμων με δυνητικά μεταδιδόμενη λοίμωξη, ενώ επιβάλλεται απολύμανση των χεριών πριν την επαφή με τον ασθενή.

Κατά την έξοδο του ασθενή δίδονται γραπτές οδηγίες από το θεράποντα ιατρό που αφορούν την κατ΄ οίκον ανάρρωση του.

Μπορείτε να καταθέσετε τις προτάσεις και σχόλια σας για το επίπεδο της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας στην Προϊσταμένη του τμήματος ή στην υπεύθυνη της βάρδιας.

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.