Νευροχειρουργικό

Η νευροχειρουργική είναι η ειδικότητα που ασχολείται με τη διερεύνηση, διάγνωση και χειρουργική, αντιμετώπιση, των διαταραχών του νευρικού συστήματος, είτε αυτές αφορούν τον εγκέφαλο, είτε τη σπονδυλική στήλη, είτε τα περιφερικά νεύρα.

Μία σημαντική παράμετρος για την επιτυχή έκβαση μιας νευροχειρουργικής επέμβασης είναι ο προηγμένος υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Η σημαντική βελτίωση που καταγράφεται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, στην έκβαση των νευροχειρουργικών επεμβάσεων, οφείλεται στις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, που έχουν επιτευχθεί και εφαρμοσθεί στον τομέα της Ιατρικής,

Σήμερα, οι πλέον μοντέρνες και εξελιγμένες αίθουσες χειρουργείου νευροχειρουργικών επεμβάσεων περιλαμβάνουν ειδικά χειρουργικά μικροσκόπια, σύστημα νευροπλοήγησης, το οποίο επιτρέπει την ακριβή εντόπιση της βλάβης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και διεγχειρητικό σύστημα απεικόνισης, όπως είναι το O-arm.

Η παρουσία του παραπάνω εξοπλισμού σε συνδυασμό με τη γνώση και εφαρμογή των κατάλληλων χειρουργικών τεχνικών από τους εξειδικευμένους ιατρούς, περιορίζει στο ελάχιστο την πιθανότητα σφάλματος και τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών Ο όμιλος Animus-Κυανούς Σταυρός με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, εξασφάλισε αυτό τον εξοπλισμό, δημιουργώντας έτσι μια αίθουσα διενέργειας επεμβάσεων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης η οποία πληροί τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές.