Νευροχειρουργικό

Η νευροχειρουργική είναι η ειδικότητα που ασχολείται με τη διερεύνηση, διάγνωση και χειρουργική, αντιμετώπιση, των διαταραχών του νευρικού συστήματος, είτε αυτές αφορούν τον εγκέφαλο, είτε τη σπονδυλική στήλη, είτε τα περιφερικά νεύρα.

Μία σημαντική παράμετρος για την επιτυχή έκβαση μιας νευροχειρουργικής επέμβασης είναι ο προηγμένος υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Η σημαντική βελτίωση που καταγράφεται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, στην έκβαση των νευροχειρουργικών επεμβάσεων, οφείλεται στις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, που έχουν επιτευχθεί και εφαρμοσθεί στον τομέα της Ιατρικής,

Σήμερα, οι πλέον μοντέρνες και εξελιγμένες αίθουσες χειρουργείου νευροχειρουργικών επεμβάσεων περιλαμβάνουν ειδικά χειρουργικά μικροσκόπια, σύστημα νευροπλοήγησης, το οποίο επιτρέπει την ακριβή εντόπιση της βλάβης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και διεγχειρητικό σύστημα απεικόνισης, όπως είναι το O-arm.

Η παρουσία του παραπάνω εξοπλισμού σε συνδυασμό με τη γνώση και εφαρμογή των κατάλληλων χειρουργικών τεχνικών από τους εξειδικευμένους ιατρούς, περιορίζει στο ελάχιστο την πιθανότητα σφάλματος και τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών Ο όμιλος Animus-Κυανούς Σταυρός με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, εξασφάλισε αυτό τον εξοπλισμό, δημιουργώντας έτσι μια αίθουσα διενέργειας επεμβάσεων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης η οποία πληροί τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Σπονδυλική Στήλη

Στην Κλινική Animus Κυανούς Σταυρός οι υπηρεσίες παρέχονται από οργανωμένη ομάδα Ορθοπαιδικών, άριστα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εφαρμόζει εξατομικευμένη θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή.

Η διάγνωση πραγματοποιείται μέσω τεχνολογικού εξοπλισμού της Κλινικής (Μαγνητικό-Αξονικό Τομογράφο, Υπερηχογράφο, Ακτινολογικό έλεγχο και Εργαστηριακές εξετάσεις) και η θεραπεία μέσω διαφόρων θεραπευτικών πράξεων όπως εγχύσεις σε αρθρώσεις και σπονδυλική στήλη, αναλγητική θεραπεία με ραδιοκύματα, Laser και Manipulation Therapy κα.

Σε ασθενείς που χρήζουν Χειρουργική αντιμετώπιση εφαρμόζονται τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας (δισκοπλαστική, αρθροσκοπική δισκεκτομή, μικροδισκεκτομή, διαδερμική σπονδυλοδεσία) καθώς και κλασσικές τεχνικές νευρικής αποσυμπίεσης (πεταλεκτομή, οπίσθια και πρόσθια σπονδυλοδεσία, τριματομές, δισκεκτομές) με χρήση ειδικών μηχανημάτων νευροπαρακολούθησης και του μοναδικού σε Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα Αξονικού Τομογράφου χειρουργείου O-ARM, με τον οποίο γίνεται καθοδήγηση των χειρουργικών επεμβάσεων, αυξάνοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.